wz

Vítejte na mých (funkčně již několik let neaktualizovaných => zastaralých) stránkách, které byly pojaté jako takové moje info stránky pro shluknutí věcí, které se mnou nějak souvisí, a zároveň jako jakýs takýs blog, kam si člověk dává převážně odkazy na věci, co ho zajímají. V posledních měsících zvažuji, zda tento web nezrušit, protože nemám tolik času se mu věnovat. Příspěvky seřazené od nejnovějších následují:

Java - získání obsahu adresy s pomocí org.apache.http

03:08 07.06.2016 | Štítek: Java

Zkoušel jsem si v Javě využití tříd z org.apache.http k tomu, abych si stáhl obsah z určité adresy (reálně šlo o volání REST API určité služby). Jedna z nejprostějších variant kódu vypadala cca takto:

package cz.sachmartin.xxx;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.HttpClientBuilder;

public class XxxApache {
	public static void main(String[] args) throws ClientProtocolException, IOException{
		HttpClient client = HttpClientBuilder.create().build(); //deprecated: new DefaultHttpClient();

		HttpGet request = new HttpGet("https://xxx.cz");

		HttpResponse response = client.execute(request);

		BufferedReader rd = new BufferedReader (new InputStreamReader(response.getEntity().getContent()));

		String line = "";

		while ((line = rd.readLine()) != null) {
		  System.out.println(line);
		}

	}
}

V Mavenu:

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
		<artifactId>httpclient</artifactId>
		<version>4.5.2</version>
	</dependency>
</dependencies>

PHP: Problém při volání https z localhostu

02:27 07.06.2016 | Štítek: PHP

Tento problém obsahuje bez většího vysvětlování rychlo-poznámky k problému, který jsem řešil na vývojovém počítači (až to budu zase jednou řešit :) ) - z PHP scriptu jsem zkoušel pomocí curl funkcí dotazovat https adresu.

PHP 5.5: příklad na yield

19:45 23.05.2016 | Štítek: PHP

PHP 5.5 přišlo s operátorem yield. Níže je uvedený jeden příklad na jeho použití:

$a = [ 0 , 1 , 2 , 3, 4 ];

function square($a){
 foreach($a as $row){
  yield $row.'^2 = '.$row*$row;
 }
}

foreach(square($a) as $value){
 echo $value.'<br>'; 
}

Výsledek tohoto příkladu:

0^2 = 0
1^2 = 1
2^2 = 4
3^2 = 9
4^2 = 16

Další (více vysvětlovací) příklad je k nalezení např. zde.

PHP 5.4: Alternativní zápis vytvoření pole

19:40 23.05.2016 | Štítek: PHP

PHP 5.4 přišlo s novou možností, jak vytvořit pole. Viz. příklad níže, kde jsem použil jak starší způsob (array), tak i novější způsob ( [] ):

$a = ['a','b','c'];
print_r($a);

print '<br><br>';

$b = array('d','e','f');
print_r($b);

print '<br><br>';

$c = ['first' => 'g', 'second' => 'h', 'i'];
print_r($c);

print '<br><br>';

Výsledek příkladu:

Array ( [0] => a [1] => b [2] => c ) 

Array ( [0] => d [1] => e [2] => f ) 

Array ( [first] => g [second] => h [0] => i ) 

Java - možnost realizace delay

00:44 02.02.2016 | Štítek: Java

Rámcový příklad vytržený z jednoho z mých kódu:

		try {
			TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
		}
		catch(InterruptedException ex) {
			Thread.currentThread().interrupt();
			ex.printStackTrace();
		}

Selenium WebDriver: Kliknutí na odkaz

00:42 02.02.2016 | Štítek: Selenium 2

Rámcový příklad vytržený z jednoho z mých kódu:

WebElement element;

By menuLink = By.cssSelector(".menu a");
element = (WebElement)webDriver.findElement(menuLink);
element.click();

Selenium WebDriver: Čekej, než bude existovat element

00:38 02.02.2016 | Štítek: Selenium 2

Příklad zanořený do statické metody, která slouží jako prostředník:

	public static void waitUntilByExists(WebDriver webDriver,By by, int timeoutInSeconds){
		WebDriverWait waiter = new WebDriverWait(webDriver,timeoutInSeconds);
		waiter.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(by));
	}

Java: Konstanta typu String

00:34 02.02.2016 | Štítek: Java

Příklad z jedné třídy:

public static final String RIGHT_ID = "right_13111";

Hamlet - William Shakespeare

03:16 05.01.2016 | Štítek: Knížky

Tento článek byl napsán v roce 2002 na jiný web


Postavy: KLAUDIUS: dánský král 
HAMLET: syn zesnulého a synovec vládnoucího krále 
HORACIO: Hamletův přítel 
POLONIUS: nejvyšší komoří 
LAERTES: jeho syn 
VOLTIMAND, KERNELIUS, ROSENGRANTZ, GUILDERNSTERN, OSRIK: dvořané 
OSRIK 
ŠLECHTIC 
KNĚZ 
MARCELLUS, BERNARDO, FRANCISKO, REYNALDO: důstojníci 
SETNÍK 
ANGLIČTÍ VYSLANCI 
HERCI 
DVA HROBNÍCI 
FORTINBRAS: norský králevic 
GERTRUDA: dánská královna, Hamletova matka 
OFELIE: Poloniova dcera 
DUCH HAMLETOVA OTCE 
Šlechtici, šlechtičny, důstojníci, vojáci, námořníci, kněží, poslové a sluhové 

Dějiště: Dánsko

 

Mladému princi Hamletovi zemře otec, ale jeho duch se začne v noci objevovat a Hamlet si s ním jednou promluví. Ten duch mu poví, že ho zavraždil jeho vlastní bratr, který se nedávno oženil s jeho ženou a stal se tak králem dánským. Hamlet přísahá pomstu a ničím jiným ani nežije.

 

Aby Hamlet docílil svého plánu, tak ze sebe začal dělat tak trochu šílence (prostě se pomátl) a vychází mu to. Všichni ho mají za pomátlého a on tak může kout své plány. Pořád ale váhá, jestli ten duch nebyl přelud a jestli je Klaudius skutečně vinen. To si potvrdí až jednoho dne, kdy si na hrad pozve herce, kteří mu mají před králem sehrát scénku, ve které vlastně herci převypráví Klaudiovi to, co udělal se svým bratrem. Klaudiovi se z toho udělá špatně a z představení odejde.

Hamlet si je jist a král zase pochopí, že je pro něho Hamlet nebezpečný a rozhodne se ho poslat do Anglie.

 

Ještě předtím ale Hamlet zabije Polonia, otce Ofelie a Laerta, jehož tělo kdesi zahrabe. Pak poví matce, se ví o svém novém nevlastním otci, ale ta mu nevěří. Hamlet musí tedy jet do Anglie s Rosengrantzem a Guildensternem, ale nedojede tam a tito dva muži jsou kvůli takovému jednomu konfliktu později zabiti.

 

V Dánsku se mezitím nešťastná Ofelie utopí a Laertes přísahá pomstu. Tu může vykonat, když se Hamlet vrátí domů. S králem se dohodne ho zabít a má se tak učinit během šermířského souboje. Zde je otrávené víno a také Laertes má otrávené ostří meče. Během boje se královna napije z číše, které byla určená Hamletovi a král jí v tom nezabrání. Hamlet je zraněn, ale neví o té otravě a pokračuje se v boji dál. Oběma vypadnou kordy a vymění si je. Hamlet zraní Laerta, který brzy na otravu zemře. Než ještě zemře Hamlet, tak pomstí smrt své matky a otce a probodne krále. Navíc si přeje, aby na dánský trůn usedl Fortinbras, norský kralevic, který kdysi chtěl i na Dánsko zaútočit, ale pak to odneslo Polsko.

Praktiky v KSČM dle Lucie Rovné aneb KSČM má nereálný program

00:00 30.05.2010 | Štítek: Politika

Členka kandidátky KSČM do Poslanecké sněmovny ČR v článku vyšlém na iDnes.cz promluvila. Citace následují:

 • Třiadvacetiletá Lucie Rovná
 • KSČM je strana, která funguje trochu jako sekta
 • Na stranických konferencích a schůzích se všichni vedoucí představitelé i někteří členové neustále přesvědčují o své pravdě, která je ta jediná možná a správná.
 • Ačkoli program KSČM se hemží slovy jako rovnost, solidarita, lidství a spolupráce, principy, na nichž je postaveno vedení strany na všech úrovních, které jsem měla možnost blíže poznat, jsou naprosto opačné. 
 • Vedoucí špičky KSČM nejsou rovny řadovým členům, které často jen využívají, solidarita a lidství jsou pro ně cizí slova a naopak pracují dle jasně definovaných zákonů džungle.
 • Ve vedení strany se na jednotlivých stupních, i v zastupitelských orgánech, objevují již po desetiletí stále stejní lidé.
 • Způsob obsazování stranických postů a sestavování kandidátek budí sice zprvu dojem, že vznikly demokraticky, avšak pravda je skryta právě v těch osobních vazbách, zákulisních půtkách a domluvách.
 • Dalším z mnoha důvodů je i jasný škodlivý a laciný populismus typu zvýšení mateřské na čtrnáct tisíc korun. Nikdo v KSČM se nezabývá otázkou, jestli vůbec a jak by toho bylo možné dosáhnout, protože vedení strany ví, že k realizaci svého programu nedostane nikdy šanci.
 • Strana záměrně slibuje věci, které na první pohled vypadají skvěle, avšak nejsou podloženy reálnou snahou o jejich uskutečnění. Celý politický program pak na voliče má působit pouze jako lákavá vábnička, sloužící k ukořistění několika mandátů a zajištění peněz a funkcí pro vedení strany. Není ani náhoda, že nejužší vedení strany je v podstatě až na jednu výjimku tvořeno členy poslaneckého klubu.
 • KSČM tedy opouští i snahy o fungování jako politická strana, stává se stranou pouze volební, a to na základě programu, který je záměrně atraktivní pro sociálně znevýhodněné a slabší občany, avšak od samého začátku sestavován s tím, že nebude muset být nikdy splněn. Není tedy reálně uskutečnitelný.
 • Z verbálních útoků a pomluv, které byly zprvu směřovány pouze proti mé osobě, zasáhly tyto útoky nyní i moji rodinu a nejbližší okolí. To bylo rozhodující pro ukončení mé kandidatury
 • KSČM jsem i přesto nechtěla poškodit, proto jsem se rozhodla vše v tichosti přejít a s KSČM jako nestraník ukončit spolupráci až po volbách. 
 • iDNES.cz oslovil KSČM, aby se k rozhovoru vyjádřila. Odpověď od strany zatím nepřišla. (30. 4. 2010 v 18:34)