wz

Rámcový příklad vytržený z jednoho z mých kódu:

WebElement element;

By menuLink = By.cssSelector(".menu a");
element = (WebElement)webDriver.findElement(menuLink);
element.click();