wz

Příklad zanořený do statické metody, která slouží jako prostředník:

	public static void waitUntilByExists(WebDriver webDriver,By by, int timeoutInSeconds){
		WebDriverWait waiter = new WebDriverWait(webDriver,timeoutInSeconds);
		waiter.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(by));
	}