wz

Členka kandidátky KSČM do Poslanecké sněmovny ČR v článku vyšlém na iDnes.cz promluvila. Citace následují:

 • Třiadvacetiletá Lucie Rovná
 • KSČM je strana, která funguje trochu jako sekta
 • Na stranických konferencích a schůzích se všichni vedoucí představitelé i někteří členové neustále přesvědčují o své pravdě, která je ta jediná možná a správná.
 • Ačkoli program KSČM se hemží slovy jako rovnost, solidarita, lidství a spolupráce, principy, na nichž je postaveno vedení strany na všech úrovních, které jsem měla možnost blíže poznat, jsou naprosto opačné. 
 • Vedoucí špičky KSČM nejsou rovny řadovým členům, které často jen využívají, solidarita a lidství jsou pro ně cizí slova a naopak pracují dle jasně definovaných zákonů džungle.
 • Ve vedení strany se na jednotlivých stupních, i v zastupitelských orgánech, objevují již po desetiletí stále stejní lidé.
 • Způsob obsazování stranických postů a sestavování kandidátek budí sice zprvu dojem, že vznikly demokraticky, avšak pravda je skryta právě v těch osobních vazbách, zákulisních půtkách a domluvách.
 • Dalším z mnoha důvodů je i jasný škodlivý a laciný populismus typu zvýšení mateřské na čtrnáct tisíc korun. Nikdo v KSČM se nezabývá otázkou, jestli vůbec a jak by toho bylo možné dosáhnout, protože vedení strany ví, že k realizaci svého programu nedostane nikdy šanci.
 • Strana záměrně slibuje věci, které na první pohled vypadají skvěle, avšak nejsou podloženy reálnou snahou o jejich uskutečnění. Celý politický program pak na voliče má působit pouze jako lákavá vábnička, sloužící k ukořistění několika mandátů a zajištění peněz a funkcí pro vedení strany. Není ani náhoda, že nejužší vedení strany je v podstatě až na jednu výjimku tvořeno členy poslaneckého klubu.
 • KSČM tedy opouští i snahy o fungování jako politická strana, stává se stranou pouze volební, a to na základě programu, který je záměrně atraktivní pro sociálně znevýhodněné a slabší občany, avšak od samého začátku sestavován s tím, že nebude muset být nikdy splněn. Není tedy reálně uskutečnitelný.
 • Z verbálních útoků a pomluv, které byly zprvu směřovány pouze proti mé osobě, zasáhly tyto útoky nyní i moji rodinu a nejbližší okolí. To bylo rozhodující pro ukončení mé kandidatury
 • KSČM jsem i přesto nechtěla poškodit, proto jsem se rozhodla vše v tichosti přejít a s KSČM jako nestraník ukončit spolupráci až po volbách. 
 • iDNES.cz oslovil KSČM, aby se k rozhovoru vyjádřila. Odpověď od strany zatím nepřišla. (30. 4. 2010 v 18:34)