wz

PHP 5.4 přišlo s novou možností, jak vytvořit pole. Viz. příklad níže, kde jsem použil jak starší způsob (array), tak i novější způsob ( [] ):

$a = ['a','b','c'];
print_r($a);

print '<br><br>';

$b = array('d','e','f');
print_r($b);

print '<br><br>';

$c = ['first' => 'g', 'second' => 'h', 'i'];
print_r($c);

print '<br><br>';

Výsledek příkladu:

Array ( [0] => a [1] => b [2] => c ) 

Array ( [0] => d [1] => e [2] => f ) 

Array ( [first] => g [second] => h [0] => i )