wz

PHP 5.5 přišlo s operátorem yield. Níže je uvedený jeden příklad na jeho použití:

$a = [ 0 , 1 , 2 , 3, 4 ];

function square($a){
  foreach($a as $row){
    yield $row.'^2 = '.$row*$row;
  }
}

foreach(square($a) as $value){
  echo $value.'<br>'; 
}

Výsledek tohoto příkladu:

0^2 = 0
1^2 = 1
2^2 = 4
3^2 = 9
4^2 = 16

Další (více vysvětlovací) příklad je k nalezení např. zde.