wz

Zkoušel jsem si v Javě využití tříd z org.apache.http k tomu, abych si stáhl obsah z určité adresy (reálně šlo o volání REST API určité služby). Jedna z nejprostějších variant kódu vypadala cca takto:

package cz.sachmartin.xxx;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.HttpClientBuilder;

public class XxxApache {
	public static void main(String[] args) throws ClientProtocolException, IOException{
		HttpClient client = HttpClientBuilder.create().build(); //deprecated: new DefaultHttpClient();

		HttpGet request = new HttpGet("https://xxx.cz");

		HttpResponse response = client.execute(request);

		BufferedReader rd = new BufferedReader (new InputStreamReader(response.getEntity().getContent()));

		String line = "";

		while ((line = rd.readLine()) != null) {
		    System.out.println(line);
		}

	}
}

V Mavenu:

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId>
		<artifactId>httpclient</artifactId>
		<version>4.5.2</version>
	</dependency>
</dependencies>